59

Hledám varianty '59' [ 59 ]. Nalezeny 2 verše.
Numeri 1:23...mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:13...Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf...

Slova obsahující 59: 59 (2) 595 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |