50

Hledám varianty '50' [ 50 ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 6:15... Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o...
Exodus 27:12...bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak...
Exodus 27:13... Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a...
Exodus 27:18...Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5...
Exodus 38:12...stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové háčky...
Exodus 38:13...stříbrné. Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a...
Leviticus 27:3...cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena...
Leviticus 27:16... bude její cena určena podle jejího osevu50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene....
2. Samuel 24:24..." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a...
1. Královská 7:2...zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na...
1. Královská 7:6... třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před byla předsíň a...
2. Královská 13:7...kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král...
2. Královská 15:20... Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi....
1. Letopisů 5:21...spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000...
1. Letopisů 12:34... jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez...
Ezdráš 8:6...ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů; ze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním...
Nehemiáš 7:70...daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských...
Ezechiel 40:15... po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi...
Ezechiel 40:21...měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka, síň i palmy...
Ezechiel 40:25...stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k sedm schodů a...
Ezechiel 40:29...brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo...
Ezechiel 40:33...brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k...
Ezechiel 40:36...výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k...
Ezechiel 42:2...vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také...
Ezechiel 42:7...zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a protože místnosti na vnějším nádvoří měly...
Ezechiel 42:8...místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby....
Ezechiel 45:2...něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.) Z...

Slova obsahující 50: 150 (4) 250 (10) 350 (1) 450 (2) 50 (27) 500 (39) 550 (4) 650 (3) 750 (2) 950 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |