45

Hledám varianty '45' [ 45 ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 1:25...od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:15...synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450...
Numeri 26:41...jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech:...
Numeri 26:50...jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730...

Slova obsahující 45: 245 (3) 345 (2) 45 (4) 450 (2) 454 (1) 745 (1) 845 (1) 945 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |