430

Hledám varianty '430' [ 430 ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 11:17...Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil...
Exodus 12:40...na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly...
Exodus 12:41...trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je...
Galatským 3:17...Kristus. Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |