42

Hledám varianty '42' [ 42 ]. Nalezeno 5 veršù.
Soudců 12:6... Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když...
Ezdráš 2:24...z Anatotu 128 obyvatelé Azmavetu 42 obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu...
Ezdráš 2:64...urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200...
Nehemiáš 7:28...z Anatotu 128 muži z Bet-azmavetu 42 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu...
Nehemiáš 7:66...urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245...

Slova obsahující 42: 242 (1) 42 (5) 420 (1) 642 (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |