40

Hledám varianty '40' [ 40 ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 32:16...a 20 beranů, 30 kojících velbloudic s mláďaty40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým...
Numeri 1:33...od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů...
Numeri 2:19...Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových...
Numeri 26:18...arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské...
2. Samuel 10:18...útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na...
1. Královská 6:17...část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla...
1. Královská 7:38...také deset bronzových umyvadel, každé o objemu 40 batů. Každé umyvadlo měřilo 4 lokte a spočívalo na...
1. Letopisů 12:37...Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena,...
1. Letopisů 19:18...útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců40 000 pěšáků. Zabil i jejich vojevůdce Šofacha. Když...
Nehemiáš 5:15...přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid...
Ezechiel 4:6...ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom...
Ezechiel 41:2...i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté vstoupil do vnitřní...
Ezechiel 46:22... Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké. Všechny čtyři měly...

Slova obsahující 40: 40 (13) 400 (26) 403 (2) 840 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |