32

Hledám varianty '32' [ 32 ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 11:20...ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207...
Numeri 1:35...od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů...
Numeri 2:21...Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových...
Numeri 26:37...eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech....
Numeri 31:35...000 oslů,  32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu...
Numeri 31:40...61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi...

Slova obsahující 32: 232 (1) 32 (6) 320 (2) 322 (1) 323 (1) 324 (1) 328 (1) 832 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |