30

Hledám varianty '30' [ 30 ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 6:15...ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše...
Genesis 11:14...403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě...
Genesis 11:18...430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209...
Genesis 11:22...207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě...
Genesis 32:16...koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů,  30 kojících velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20...
Exodus 21:32...otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo...
Leviticus 27:4...svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže...
Numeri 31:39...kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72.  30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000...
Numeri 31:45...000 kusů skotu,  30 500 oslů, 16 000 osob...
1. Samuel 4:10...domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího...
1. Samuel 11:8...muž. Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi...
1. Královská 5:2...potravin pro Šalomounův dvůr představovala30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného...
1. Královská 5:27...Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních...
1. Královská 6:2... byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku...
1. Královská 7:2...les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách...
1. Královská 7:6... Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou30 loktů širokou. Před byla předsíň a před sloupy s...
1. Královská 7:23...měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě...
2. Královská 18:14...tedy judskému králi Ezechiášovi uložil zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu...
2. Letopisů 4:2...měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady...
2. Letopisů 35:7...Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000...
Ezdráš 1:9...Šešbacarovi. Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy...
Ezdráš 1:10...30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1 000. Celkem...
Ezdráš 6:3...oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po...
Ezechiel 46:22...ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé30 loktů široké. Všechny čtyři měly stejné rozměry. Každý z...

Slova obsahující 30: 130 (15) 30 (24) 300 (18) 307 (1) 430 (4) 530 (1) 630 (2) 730 (3) 830 (1) 930 (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |