284

Hledám varianty '284' [ 284 ]. Nalezen 1 verš.
Nehemiáš 11:18... syna Jedutunova. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |