26

Hledám varianty '26' [ 26 ]. Nalezeny 3 verše.
Soudců 20:15...vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých...
1. Letopisů 7:40...vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil prvorozeného...
Marek 11:25...prosíte, jste dostali, a budete to mít. [26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |