250

Hledám varianty '250' [ 250 ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 30:23...šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelů, vonné skořice, dále 250 šekelů vonného...
Numeri 16:35...i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin...
Numeri 26:10...je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením....
1. Letopisů 5:21...do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho...
2. Letopisů 8:10... pobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také...
Ezechiel 48:17...západě. K městu bude přiléhat pruh volné země250 loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |