25

Hledám varianty '25' [ 25 ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 20:35...porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků. Benjamínovi...
Soudců 20:46...dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. Šesti...
Ezechiel 40:13...výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k pilířům...
Ezechiel 40:21...jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá25 loktů široká. Její okénka, síň i palmy měly stejné...
Ezechiel 40:25...stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá25 loktů široká. Vedlo k sedm schodů a na protilehlé...
Ezechiel 40:29...měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25...
Ezechiel 40:30...široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k...
Ezechiel 40:33...měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla...
Ezechiel 40:36...síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla...
Ezechiel 45:1...svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude...
Ezechiel 45:3...loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát...
Ezechiel 45:5...pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne...
Ezechiel 45:6...dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele....
Ezechiel 48:8...na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako...
Ezechiel 48:9... Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý...
Ezechiel 48:10...podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů...
Ezechiel 48:13...kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy...
Ezechiel 48:15...Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání městu - pro...
Ezechiel 48:20...kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec vyčleníte jako svatý...
Ezechiel 48:21...města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu k východní hranici a rovněž...

Slova obsahující 25: 25 (23) 250 (10) 254 (4) 725 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |