24

Hledám varianty '24' [ 24 ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 7:88...hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl...
Numeri 25:9...zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
1. Letopisů 23:4...výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo...
1. Letopisů 27:1...měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho...
1. Letopisů 27:2...byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci...
1. Letopisů 27:4...oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska...
1. Letopisů 27:5...Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její...
1. Letopisů 27:7...(a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský...
1. Letopisů 27:8...velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše...
1. Letopisů 27:9...Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze...
1. Letopisů 27:10...Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze...
1. Letopisů 27:11...Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský...
1. Letopisů 27:12...Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský...
1. Letopisů 27:13...Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš...
1. Letopisů 27:14...Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj...
1. Letopisů 27:15...Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za...
Římanům 16:23...Pánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve....

Slova obsahující 24: 24 (17) 242 (1) 245 (3) 247 (2) 324 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |