22

Hledám varianty '22' [ 22 ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 3:39...rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl...
Numeri 3:43...starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:14...něj rod šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj...
Soudců 7:3... se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin...
Soudců 20:21... Benjamínci vyrazili z Gibeje a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo,...
2. Samuel 8:5... králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji...
1. Královská 8:63...hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové...
1. Letopisů 7:2...byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků. Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové...
1. Letopisů 7:7...rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků. Synové Becherovi: Zemira, Joaš, Eliezer,...
1. Letopisů 7:9...kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků. Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi:...
1. Letopisů 12:29...Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000...
2. Letopisů 7:5...slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid...

Slova obsahující 22: 122 (2) 22 (12) 220 (2) 222 (1) 223 (2) 322 (1) 822 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |