180

Hledám varianty '180' [ 180 ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 35:28... kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl...
1. Královská 12:21... shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a...
2. Letopisů 11:1...Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a...
2. Letopisů 17:18...vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |