18

Hledám varianty '18' [ 18 ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 20:25...dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s...
2. Samuel 8:13... když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je...
1. Královská 7:15...dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten...
2. Královská 25:17...věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3 lokty s...
1. Letopisů 12:32...ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit...
1. Letopisů 29:7...zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra18 000 talentů bronzu a 100 000 talentů železa. Kdokoli měl...
Jeremiáš 52:21...věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a stěny měl...
Ezechiel 48:35...brána Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat:...

Slova obsahující 18: 18 (8) 180 (4) 182 (1) 185 (2) 186 (1) 187 (1) 188 (1) 218 (1) 318 (1) 818 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |