14

Hledám varianty '14' [ 14 ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 46:22... kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův: Chušim...
Numeri 17:14...zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se...
Numeri 29:13...k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k...
Numeri 29:17... Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a...
Numeri 29:20...jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a...
Numeri 29:23...a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a...
Numeri 29:26...a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a...
Numeri 29:29...a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a...
Numeri 29:32...a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a...
Job 42:12...nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000...
Ezechiel 40:48...straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i druhé straně 3 lokte....
Ezechiel 43:17...12 loktů široký. Také horní stupeň je čtvercový14 loktů dlouhý a 14 loktů široký. Okolo oltáře je na loket...
Matouš 23:13... bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen." [14] "Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci,...

Slova obsahující 14: 14 (14) 144 (1) 147 (1) 148 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |