128

Hledám varianty '128' [ 128 ]. Nalezeny 4 verše.
Ezdráš 2:23...z Netofu 56 muži z Anatotu 128 obyvatelé Azmavetu...
Ezdráš 2:41...ze synů Hodaviášových 74 zpěváci, synové Asafovi 128 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi,...
Nehemiáš 7:27...z Betléma a Netofu 188 muži z Anatotu 128 muži z Bet-azmavetu...
Nehemiáš 11:14... syna Mešilemotova, syna Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |