Žních

Hledám varianty 'žních' [ žních (4) žní (3) žni (3) žně (11) žeň (9) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 8:22... Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setbažeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy...
Exodus 23:16...mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi...
Exodus 34:21...dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a...
Exodus 34:22...či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se...
Deuteronomium 16:9...týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů....
2. Samuel 21:9...zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova,...
2. Samuel 23:13... Tito tři z třicítky velitelů sestoupiližních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim...
2. Královská 4:18...řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dnežních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje...
2. Královská 4:24... Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela,...
Přísloví 6:8...jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš...
Přísloví 10:5... Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k ostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v...
Přísloví 20:4...umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda...
Izaiáš 17:5...vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když sežni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude...
Izaiáš 18:4...horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní. Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě...
Jeremiáš 8:20...svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění...
Jeremiáš 50:16...z Babylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Amos 4:7...Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm,...
Matouš 9:37...ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ...
Matouš 9:38..."Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých...
Matouš 13:30...i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a...
Matouš 13:39...zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábelžeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy...
Marek 4:29...dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým...
Lukáš 10:2...města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně,...
Jan 4:35...oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k...
Zjevení 14:15...na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srpžni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!"...

Slova obsahující žních: bližních (1) žních (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |