Žní

Hledám varianty 'žní' [ žních (4) žní (3) žni (3) žně (11) žeň (9) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 8:22... Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setbažeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy...
Exodus 23:16...mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi...
Exodus 34:21...dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a...
Exodus 34:22...či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se...
Deuteronomium 16:9...týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů....
2. Samuel 21:9...zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova,...
2. Samuel 23:13... Tito tři z třicítky velitelů sestoupiližních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim...
2. Královská 4:18...řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dnežních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje...
2. Královská 4:24... Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela,...
Přísloví 6:8...jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš...
Přísloví 10:5... Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k ostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v...
Přísloví 20:4...umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda...
Izaiáš 17:5...vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když sežni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude...
Izaiáš 18:4...horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní. Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě...
Jeremiáš 8:20...svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění...
Jeremiáš 50:16...z Babylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Amos 4:7...Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm,...
Matouš 9:37...ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ...
Matouš 9:38..."Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých...
Matouš 13:30...i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a...
Matouš 13:39...zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábelžeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy...
Marek 4:29...dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým...
Lukáš 10:2...města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně,...
Jan 4:35...oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k...
Zjevení 14:15...na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srpžni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!"...

Slova obsahující žní: bezbožní (6) bezbožníci (1) bezbožník (5) bezbožníka (1) bezbožníků (1) bezbožníkům (1) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) cizoložníci (4) cizoložník (1) cizoložníky (3) dlužní (1) dlužníci (2) dlužník (2) dlužníkem (1) dlužníkovi (1) dlužníky (3) jižní (41) jižního (3) jižním (4) jižnímu (3) kožnímu (1) křivopřísežník (5) křivopřísežníka (1) křivopřísežníky (2) loupežníci (1) loupežník (2) nábožní (1) nárožní (5) pobřežního (1) rozvážní (3) souložnících (1) strážní (35) strážního (2) strážním (7) umožní (1) umožním (1) zbožní (6) žní (3) žních (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |