Živobytí

Hledám varianty 'živobytí' [ živobytí (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 6:4...úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se...
Přísloví 27:27... pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živobytí i pro tvou čeládku! Darebáci prchají, i když je...
Kazatel 9:11...nezáleží na rychlých a boj na statečných, ba ani živobytí na moudrých, bohatství na šikovných a přízeň na...
Marek 12:44...ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí." Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl:...
Lukáš 8:43...let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se...
Lukáš 21:4...ze svého nedostatku všechno, co měla - celé své živobytí." Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty...
2. Tesalonickým 3:12...je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |