Živočichy

Hledám varianty 'živočichy' [ živočichy (2) živočichů (7) živočichem (1) živočicha (1) živočich (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 1:20...čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!"...
Genesis 1:21...velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy...
Genesis 1:24... den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní...
Genesis 1:28...rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem...
Genesis 2:19...je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen...
Leviticus 11:2...a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého...
Leviticus 11:9... Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i...
Leviticus 11:24...čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich...
Leviticus 11:27...se ho dotkne, bude nečistý. Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý....
Leviticus 11:46...je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj se...
Deuteronomium 14:9...jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co ...
Ezechiel 47:9...uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |