Žhavé

Hledám varianty 'žhavé' [ žhavých (1) žhavý (3) žhavému (1) žhavém (1) žhavého (2) žhavé (7) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 16:12...ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou...
Numeri 16:7... Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo....
Numeri 17:11...pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do  žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a...
Žalmy 11:6...Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý,...
Přísloví 6:28... aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo s...
Přísloví 25:22...pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou...
Izaiáš 6:6...Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a...
Izaiáš 18:4...Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní....
Izaiáš 30:14... takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví...
Izaiáš 35:7...prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou....
Jeremiáš 4:11...řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby...
Ezechiel 1:13...se neotáčely. Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně...
Ezechiel 10:2...plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma...
Ezechiel 24:11... se připálí! Prázdný hrnec se postaví na žhavé uhlí, se rozpálí a jeho měď se rozžhaví, se ta...
Římanům 12:20...mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo...

Slova obsahující žhavé: žhavé (7) žhavého (2) žhavém (1) žhavému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |