Žes

Hledám varianty 'žes' [ žes ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 30:15...tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačížes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná...
Numeri 11:11...služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbilžes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je...
1. Samuel 25:33...A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnánažes dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu...
2. Samuel 3:24...řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak tožes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera,...
2. Samuel 7:18...jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj důmžes dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo,...
1. Letopisů 17:16..."Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj důmžes dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže...
Žalmy 31:8...budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápenížes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas...
Žalmy 138:2...a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsižes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel...
Kazatel 5:5... aby přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslužes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže...
Jeremiáš 2:19... Poznáš a uvidíš, jak zle a trpce chutnážes opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi...
Jeremiáš 3:13...nehněvám se navěky. Jen uznej, že ses provinilažes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen...

Slova obsahující žes: protožes (7) svěžest (1) žes (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |