Žerete

Hledám varianty 'žerete' [ žrát (14) žraly (2) žrali (1) žrala (1) žerete (1) žere (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 3:14... Po všechny dny svého života polezeš po břišežrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a...
Genesis 49:27...bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct...
1. Královská 21:23...A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře...
2. Královská 9:10...s domem Baašy, syna Achiášova. A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!"...
2. Královská 9:36...Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel...
2. Královská 18:27...Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se...
Job 13:28...se rozpadá jak něco shnilého, jako když roucho žere mol. Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a...
Žalmy 78:45...se napít nemohli! Mračno much poslal, aby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu housenkám...
Žalmy 79:2...nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo...
Izaiáš 11:7... jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou...
Izaiáš 36:12...Poslal právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se...
Izaiáš 56:9... Všechna polní i lesní zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic;...
Izaiáš 65:25...se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. žádná zloba, žádná...
Jeremiáš 15:3...psy, aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co judský král Menašem, syn...
Ezechiel 39:17...veliké obětní hostině na horách Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a...
Ezechiel 39:18... Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých...
Ezechiel 39:19...obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U...
Amos 4:9...znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíky a olivy žraly housenky. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví...
Lukáš 15:16...prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k...
Galatským 5:15...jako sám sebe." Když ale jeden druhého koušetežerete, pozor, se navzájem nerozsápete! Říkám vám: Žijte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |