Ženichovi

Hledám varianty 'ženichovi' [ ženichovy (1) ženichovo (1) ženichovi (4) ženichova (1) ženichem (2) ženicha (11) ženich (12) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 4:25...se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho...
Exodus 4:26...ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím...
Soudců 14:10...ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali...
2. Samuel 17:3...všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěstaženichovi. Jde ti přece o život jediného muže - všechen lid...
Žalmy 19:6... Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu...
Izaiáš 61:10...spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky....
Izaiáš 62:5...s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebouženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou!...
Jeremiáš 7:34...nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty, neboť z této země zbudou sutiny." "V...
Jeremiáš 16:9...nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty. tomuto lidu vyřídíš všechna tato...
Jeremiáš 25:10... Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z...
Jeremiáš 33:11...znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova...
Joel 1:8...jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba....
Joel 2:16...sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojenceŽenich vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží,...
Matouš 9:15...nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi?...
Matouš 25:1...družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových...
Matouš 25:5...si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O...
Matouš 25:6...podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky vstaly a...
Matouš 25:10...k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A...
Marek 2:19...se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi?...
Marek 2:20... nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit. Nikdo...
Lukáš 5:34...jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je ženich ještě s nimi?...
Lukáš 5:35...ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit." Řekl...
Jan 2:9...nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší...
Jan 3:29... ale jsem poslán před ním. Kdo nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z...
Zjevení 18:23...Světlo lampy se v tobě nikdy nerozsvítí, hlas ženicha a nevěsty v tobě nikdo neuslyší, neboť tví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |