Žene

Hledám pøesnì 'žene'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: ženu (131) ženou (62) žene (9) žeň (9) hnát (1) hnány (1) hnán (1) hnali (9) hnala (1) hnal (4)
Deuteronomium 33:27...náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí,...
Job 38:24... kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro...
Izaiáš 19:1...zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské...
Izaiáš 41:3...mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozháníŽene je, sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve...
Jeremiáš 4:11...Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby...
Jeremiáš 4:13.... To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší...
Jeremiáš 8:6...Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička,...
Ezechiel 1:4... Hle - spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky,...
Ezechiel 26:3...Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru...

Slova obsahující žene: dožene (2) doženete (1) nedožene (1) nevyžene (2) nevyženete (1) požene (5) poženete (1) přižene (4) přiženeš (1) rozežene (1) rozeženeš (1) vyžene (9) vyženeš (4) vyženete (1) zažene (7) zaženeš (2) žene (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |