Ženci

Hledám varianty 'ženci' [ ženci ]. Nalezeno 5 veršù.
Růt 2:3... Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z...
Růt 2:7...z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od...
Žalmy 129:7...na střechách, co dřív, než vzroste, usycháŽenci se ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče...
Izaiáš 62:9...nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhalŽenci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou...
Matouš 13:39...rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světaženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v...

Slova obsahující ženci: běženci (2) přívrženci (2) ženci (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |