Žehnali

Hledám pøesnì 'žehnali'. Nalezeno 6 veršù. Další varianty: žehnejte (2) žehnej (7) žehnat (7) žehnáš (7) žehnáme (3) žehnaly (1) žehnali (6) žehnal (13) žehnají (4) žehná (13)
Leviticus 9:23...pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli venžehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva....
Deuteronomium 10:8...před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl...
Deuteronomium 21:5... aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé napadení...
Deuteronomium 27:12... Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se...
1. Letopisů 23:13...věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mužehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se...
Nehemiáš 11:2...zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v...

Slova obsahující žehnali: požehnali (2) žehnali (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |