Žebral

Hledám varianty 'žebral' [ žebrat (3) žebrali (2) žebral (3) žebrá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 37:25...by byl opuštěn spravedlivý a jeho potomci že by žebrali. Stále soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou...
Přísloví 20:4...hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo...
Pláč 1:11...shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténážebrá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se...
Pláč 1:19...kněží i stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď,...
Lukáš 16:3...dělat, můj pán propustí? Kopat nemohužebrat se stydím... vím, co udělám, aby lidé přijali...
Lukáš 18:35...k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cestyžebral. Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to...
Jan 9:8...přišel, viděl. Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: "Není to snad ten, který tu sedával a...
Skutky 3:10...Boha, a poznali, že je to ten, který sedávalžebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli...

Slova obsahující žebral: vyžebral (1) žebral (3) žebrali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |