Žasli

Hledám varianty 'žasli' [ žasnu (1) žasly (3) žasli (12) žasl (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Matouš 7:28...hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo ...
Matouš 12:23...uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli...
Matouš 13:54...města a učil je v jejich synagoze tak, že žasli a říkali: "Odkud tenhle takovou moudrost a...
Matouš 22:33... ale živých!" A když to zástupy uslyšelyžasly nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že...
Marek 1:22...do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo zmocnění, a ne jako...
Marek 6:2...sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to dostal za moudrost?...
Marek 11:18...zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města...
Lukáš 2:18...o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeližasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta...
Lukáš 2:47...jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeližasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli...
Lukáš 4:32...města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V...
Lukáš 9:43...byli ohromeni Boží velkolepostí. Zatímco všichni žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým...
Jan 5:20...dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn...
Jan 7:15...Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim...
Skutky 2:12...našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co tohle...
Skutky 4:13...a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidéžasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se...
Skutky 9:21... že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeližasli a říkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil...
Galatským 1:6...buď sláva na věky věků. AmenŽasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal...

Slova obsahující žasli: užasli (2) žasli (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |