Žalobou

Hledám varianty 'žalobou' [ žaloby (4) žalobu (6) žalobou (3) žaloba (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Samuel 15:4... "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu...
Job 13:26...plevou chceš se hnát, že na sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš? Nohy mi svíráš do...
Job 23:2...na to řekl: "I dnes je  žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes sténání....
Žalmy 71:13...zahanbeni, zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou jsou přikryti ti, kdo usilují o...
Izaiáš 3:14...při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy...
Izaiáš 50:8...vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby? ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá...
Ozeáš 4:1...slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin  žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani...
Ozeáš 12:3... a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin  žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za...
Micheáš 6:1... Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami, pahorky slyší, co prohlásíš! Slyšte,...
Micheáš 6:2...při, slyšte, odvěké zemské základy! Hospodin  žalobu na svůj lid, vznáší obvinění proti Izraeli: Lide můj...
Matouš 27:12...král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal....
Skutky 18:13...proti Pavlovi a přivedli ho před soudžalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu...
Skutky 25:2... Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se ...
Skutky 28:21...a nikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si však poslechnout tvé názory; o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |