Žaláře

Hledám varianty 'žaláře' [ žalářích (1) žaláři (8) žalářem (1) žaláře (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 39:20...hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se...
Genesis 39:22... Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězněžaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na...
Genesis 40:3...vězení v domě velitele stráže, na stejné místožaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do...
Genesis 40:5...i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněnižaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s...
Exodus 12:29...na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězněžaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka. noci byl...
Ezdráš 7:26...smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil...
Izaiáš 24:22...nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřenižaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane...
Izaiáš 42:7... abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězněžaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. jsem Hospodin...
Izaiáš 42:22...jsou v děrách spoutaní, všichni uvězněnížalářích. Stali se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni...
Matouš 25:39...oblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebožaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám...
Jan 3:24...se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo...
1. Petr 3:19...Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchůmžaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli...
Zjevení 20:7...uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a...

Slova obsahující žaláře: žaláře (4) žalářem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |