Žadoním

Hledám varianty 'žadoním' [ žadonit (1) žadoním (1) žadonil (1) žadoní (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 9:15...jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolám, nevěřím,...
Žalmy 142:2... K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volámžadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu...
Jeremiáš 3:21...vrších je slyšet křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého...
Ozeáš 12:5...a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |