Žab

Hledám varianty 'žab' [ žáby (8) žabám (1) žab (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 7:28...udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice...
Exodus 7:29...tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi:...
Exodus 8:1...i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly...
Exodus 8:2...napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali...
Exodus 8:3...však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a...
Exodus 8:4...se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali...
Exodus 8:5...tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu."...
Exodus 8:7...jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkᚎáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v...
Exodus 8:8...od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl. Hospodin splnil Mojžíšovu...
Exodus 8:9...postihl. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbužáby v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na...
Žalmy 78:45...Mračno much poslal, aby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydal, plod...
Zjevení 16:13...proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a...

Slova obsahující žab: žab (3) žabám (1) žabami (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |