Žíznivé

Hledám varianty 'žíznivé' [ žíznivým (2) žíznivý (1) žízniví (3) žíznivému (1) žíznivého (2) žíznivé (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 29:18...se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak...
2. Samuel 17:29...totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavenížízniví. David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele...
Job 5:5...trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází, trápení ze...
Job 22:7...zástavu vybíral a nahým svlékals jejich plášťžíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral....
Izaiáš 21:14...dedanské, jež nocujete v arabské pustiněžíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte...
Izaiáš 29:8...tom, jak , ale probudí se hladový a jako když žíznivý sní o pití, ale probudí se vyčerpán s hrdlem...
Izaiáš 32:6...hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým. Padouch používá podlé podvody, zamýšlí samé...
Izaiáš 44:3...Jákobe, můj vyvolený Ješurune! vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé...
Izaiáš 55:1... jež jim zajistím, praví Hospodin. Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze!...
Matouš 25:37...jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme viděli jako cizince...
Matouš 25:44...odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo...

Slova obsahující žíznivé: žíznivé (2) žíznivého (2) žíznivému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |