Žáru

Hledám varianty 'žáru' [ žáru (3) žárem (10) žár (10) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 31:40...i co bylo ukradeno v noci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo...
Exodus 16:21...ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že...
2. Samuel 22:13...obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné, Hospodin v...
Job 28:5...skýtá chleba, v jejích hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý...
Žalmy 18:13...se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračna, krupobití a blesky plamenné,...
Žalmy 19:7...nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý,...
Žalmy 78:48...dopustil krupobití, na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a...
Přísloví 26:20...říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheň,...
Píseň 8:6... vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji...
Izaiáš 49:10...návrších; nebudou hladovět ani žízeň mítžár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž je...
Jeremiáš 25:37...jejich pastviny! Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a...
Jeremiáš 25:38...a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského...
Ezechiel 1:4...blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed...
Nahum 1:6...v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály se před...
Sofoniáš 2:2...jak plevy odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova hněvu; dříve než na vás dopadne den...
Sofoniáš 3:8...prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. AnoŽár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům...
Skutky 28:3... zakousla se mu do ruky zmije unikající před žárem. Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí had,...
Židům 11:34...zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti,...
Jakub 1:11...jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic...
2. Petr 3:10...se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být...
2. Petr 3:12...se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov...
Zjevení 16:9...dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami...

Slova obsahující žáru: stožáru (1) žáru (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |