Žárlivost

Hledám varianty 'žárlivost' [ žárlivostí (1) žárlivosti (7) žárlivost (8) ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 5:14...a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně poskvrnila...
Numeri 5:15...nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínky, která poukázat na...
Numeri 5:18...moučnou oběť připomínky, jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a...
Numeri 5:25... Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři....
Numeri 5:29...nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila od...
Numeri 5:30... a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a...
1. Královská 14:22... Svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeližárlivosti víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší...
Přísloví 6:34...na něj čeká, pohanu svou nikdy nesmažeŽárlivost rozzuří manžela ženy, nelítostný bude v den...
Ezechiel 16:42...Tehdy se můj hněv proti tobě vybouří a  žárlivost se utiší; tehdy se uklidním a nechám zuření....
Sofoniáš 3:8... všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár  žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty...
Skutky 17:5...předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční povaleče, vyvolali...
Římanům 10:19..."Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudím k hněvu."...
Římanům 11:11...dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost. Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich...
Římanům 11:14...hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich přivést ke...
1. Korintským 10:22...stolu démonů! Nebo snad chceme Pána popouzetžárlivosti? Jsme snad silnější než on? "Všechno smím" -...
2. Korintským 11:2...mějte se mnou prosím strpení. Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu...

Slova obsahující žárlivost: žárlivost (8) žárlivosti (7) žárlivostí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |