Žárlíš

Hledám varianty 'žárlíš' [ žárlíš (1) žárlím (1) žárlili (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 37:11...a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho...
Numeri 11:29...jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by...
Žalmy 106:16... dopustil však na úbytě. Potom zas v táboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona. Země se...
Skutky 7:9...Jákoba a Jákob dvanáct patriarchů. Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním...
2. Korintským 11:2...pošetilosti - mějte se mnou prosím strpeníŽárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |