Žár

Hledám varianty 'žár' [ žáru (3) žárem (10) žár (10) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 31:40...i co bylo ukradeno v noci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo...
Exodus 16:21...ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že...
2. Samuel 22:13...obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné, Hospodin v...
Job 28:5...skýtá chleba, v jejích hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý...
Žalmy 18:13...se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračna, krupobití a blesky plamenné,...
Žalmy 19:7...nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý,...
Žalmy 78:48...dopustil krupobití, na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a...
Přísloví 26:20...říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheň,...
Píseň 8:6... vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji...
Izaiáš 49:10...návrších; nebudou hladovět ani žízeň mítžár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž je...
Jeremiáš 25:37...jejich pastviny! Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a...
Jeremiáš 25:38...a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského...
Ezechiel 1:4...blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed...
Nahum 1:6...v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály se před...
Sofoniáš 2:2...jak plevy odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova hněvu; dříve než na vás dopadne den...
Sofoniáš 3:8...prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. AnoŽár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům...
Skutky 28:3... zakousla se mu do ruky zmije unikající před žárem. Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí had,...
Židům 11:34...zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti,...
Jakub 1:11...jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic...
2. Petr 3:10...se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být...
2. Petr 3:12...se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov...
Zjevení 16:9...dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami...

Slova obsahující žár: požár (1) stožár (2) stožáru (1) žár (10) žárem (10) žárlení (2) žárlili (3) žárlím (1) žárlíš (1) žárlivě (5) žárlivost (8) žárlivosti (7) žárlivostí (1) žárlivý (5) žáru (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |