Žalobci

Hledám varianty 'žalobci' [ žalobcům (2) žalobci (5) žalobce (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 19:23...odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím...
Job 31:35...je můj podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních...
Žalmy 109:6...nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude souzen, je za zločince, i jeho modlitba...
Žalmy 109:20...obepíná jako pás! Takto Hospodin ztrestá  žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. Hospodine, Pane,...
Žalmy 109:29...napadli, se zaraduje tvůj služebník! se  žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudy!...
Přísloví 24:25...proklínán lidmi, takovému budou spílat národyŽalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají....
Jan 8:10... Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane,"...
Skutky 23:30...zavraždit, ihned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal, svá obvinění vůči němu přednesou...
Skutky 23:35... řekl: "Vyslechnu , jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po...
Skutky 25:16...odsoudit člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti...
Skutky 25:18... toho muže předvedou. Když ale vystoupili jeho žalobci, nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění, jak...
Zjevení 12:10...Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |