Žárlivý

Hledám varianty 'žárlivý' [ žárlivý (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 34:14...jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys...
Jozue 24:19...sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže...
Ezechiel 8:3...nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako...
Ezechiel 23:25...podle svých zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a...
Nahum 1:2...nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z ElkošeŽárlivý Bůh a mstitel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |