Štědrou

Hledám varianty 'štědrou' [ štědří (1) štědrým (1) štědrý (6) štědrou (2) štědrého (2) štědré (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Letopisů 29:14... a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali,...
2. Letopisů 11:23...krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro mnoho žen. Když ale...
2. Letopisů 31:5... oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří...
Přísloví 11:25... jiný škudlí běda - k vlastní chudoběŠtědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám...
Přísloví 19:6...trestu neujde, neunikne, kdo šíří ležŠtědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává,...
Přísloví 22:9...jeho hrůzovláda pomine. Požehaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna a...
Kazatel 4:9...Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha  štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne,...
Matouš 6:22...mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé...
Lukáš 11:34...světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i...
Římanům 10:12...Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pánaštědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo vzývá...
Římanům 12:8...povzbuzovat, povzbuzuje; kdo rozdává, je štědrý; kdo pečuje, je pilný; kdo pomáhá potřebným, ...
2. Korintským 8:20...se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní...
2. Korintským 9:13...poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmi. Budou se za vás...
1. Timoteus 6:18...dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý...
Jakub 1:5... žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a bez...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |