Štědrost

Hledám varianty 'štědrost' [ štědrosti (3) štědrost (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Amos 4:5...jako oběť vděčnosti a hlučně pokřikujte o své štědrosti - tak to přece máte, Izraelci, rádi, praví...
Matouš 20:15...snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli  štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a...
2. Korintským 8:2...radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co...
2. Korintským 9:11... Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost...
Židům 13:16...jméno. Nezapomínejte ovšem na dobročinnostštědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné....

Slova obsahující štědrost: štědrost (2) štědrosti (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |