Šplhal

Hledám varianty 'šplhal' [ šplháte (1) šplhat (2) šplhali (1) šplhal (1) šplhají (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 14:9...nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože...
1. Samuel 14:13... Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před...
Píseň 7:9...prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi...
Jeremiáš 4:29...město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani človíček. Co...
Ezechiel 20:29...vylévali úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se říká Báma, Výšina.) Proto řekni...
Joel 2:9...šik. Na město se vrhají, řítí se na hradbyšplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země...

Slova obsahující šplhal: šplhal (1) šplhali (1) vyšplhala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |