Špiní

Hledám varianty 'špiní' [ špiníte (1) špinit (1) špiní (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 13:4... s Bohem chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři....
Žalmy 119:69... nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly....
Píseň 5:3... mám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad špinit si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem, útroby...
Matouš 15:18...do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze srdcešpiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky,...
Matouš 15:20... krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka...
Marek 7:15...Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!" Když pak...
Marek 7:20... Potom řekl: "Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky,...
Marek 7:23... Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitrašpiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru....
Zjevení 22:11...škodí, škodí dál, a kdo je špinavý, se dál špiní. Spravedlivý dál koná spravedlnost a svatý se...

Slova obsahující špiní: nešpiní (2) špiní (7) špiníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |