Šperky

Hledám varianty 'šperky' [ šperky (15) šperků (1) šperk (1) špercích (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 24:53... Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její...
Exodus 3:22...svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista...
Exodus 11:2...a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu....
Exodus 12:35...slova a požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak...
Numeri 31:50...nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny, náušnice a přívěsky - k...
Numeri 31:51...tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750...
2. Samuel 1:24...Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na...
Job 28:17...křišťál s nelze porovnat, nedá se koupit za šperky ze zlata. Korál či alabastr za zmínku nestojí, cena...
Píseň 7:2...tvé, dcero knížecí! Křivky tvých boků jako šperky mistrnou rukou tepané. Pupek tvůj - číše okrouhlá,...
Izaiáš 61:10...s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky. Tak jako země plodí své rostliny a zahrada ...
Jeremiáš 2:32...za tebou? nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však...
Jeremiáš 4:30... počneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči? Zbytečné...
Ezechiel 16:11...a zahalil vzácným závojem. Ozdobil jsem  šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník na šíji....
Ezechiel 16:17...na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala...
Ezechiel 16:39...tvé svatyňky. Strhají z tebe šaty, seberou ti šperky a nechají nahou a bosou. Přivedou na tebe dav,...
Ezechiel 23:26...potomky v ohni. Strhají z tebe šaty a seberou ti šperky. Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a smilstvem, které...
Ezechiel 23:40...poslaly. Kvůli nim ses koupala, oči si líčilašperky se zdobila, na skvělém loži ses usadila za prostřený...
1. Petr 3:3...vnějších věcech - v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |