Špehové

Hledám varianty 'špehové' [ špehy (5) špehové (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 42:9...sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli...
Genesis 42:11... jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout...
Genesis 42:14... není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ,...
Genesis 42:16...pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení...
Genesis 42:30... země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme...
Genesis 42:31...mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden...
Genesis 42:34...nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a...
Jozue 2:6...rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu,...
Lukáš 20:20...vyprávěl o nich. Dali ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho...
Židům 11:31...sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat...
Jakub 2:25...také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |