Špatně

Hledám varianty 'špatně' [ špatně ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 10:10...nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte,...
Přísloví 10:8... Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo...
Přísloví 17:20...srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazykšpatně dopadne. Kdo zplodil tupce, důvod k žalu,...
Přísloví 28:14...tomu, kdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdcešpatně dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je...
Kazatel 4:17...než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco...
Ozeáš 4:14...za nevěstkami a konají oběti s těmi kněžkamiŠpatně dopadne ten tupý lid! Jestliže, Izraeli, smilníš ty,...
Amos 6:8...zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v...
Malachiáš 1:8...k oběti přinášíte slepé zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé, copak to není...
2. Korintským 13:7... Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |