Špínu

Hledám varianty 'špínu' [ špíny (4) špínu (3) špínou (1) špíně (2) špína (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 31:7... srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak co zaseji, sní někdo jiný, jsou ...
Přísloví 16:27... protože musí, jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál....
Přísloví 30:12... Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně hledí,...
Izaiáš 4:4... Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou...
Pláč 1:9...sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl...
Sofoniáš 3:1...zahrozí. Běda tomu zatvrzelému městu plnému špíny a útisku! Nikoho neposlouchá, nedá se poučit; nedoufá...
Matouš 23:27... ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale...
1. Korintským 4:13...pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to proto,...
Jakub 1:21...před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté...
Jakub 1:27...a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného...
1. Petr 3:21...nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem - skrze...
2. Petr 2:20...našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu zapletou a podlehnou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |